Tại hội nghị, các ý kiến thảo luận đã tập trung đánh giá sâu sắc, toàn diện kết quả thực hiện Luật Sĩ quan năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2008 và năm 2014. Theo đó, từ khi được ban hành, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả các nội dung quy định của Luật Sĩ quan và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

leftcenterrightdel

 Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Chính ủy Quân khu 3, phát biểu tại hội nghị.

Cụ thể, từ năm 1999 đến nay đã điều động, bổ nhiệm 3.626 lượt cán bộ, đề nghị thăng quân hàm, nâng lương cho 2.954 lượt cán bộ, riêng trong năm 2023 đề nghị cho 123 cán bộ đạt 94,6%; xét điều động biệt phái sĩ quan 31 lượt cán bộ; 100% thân nhân sĩ quan có thẻ bảo hiểm y tế; nhiều sĩ quan được tham gia các dự án nhà ở, đất ở theo chỉ tiêu; bằng nguồn ngân sách địa phương đã đào tạo trung cấp chuyên nghiệp quân sự cho 268 sĩ quan dự bị. Cùng với đó đã thường xuyên quan tâm, chăm lo thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với sĩ quan, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ yên tâm công tác; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác rà soát, đánh giá, đề nghị điều động, bổ nhiệm, thăng quân hàm, nâng lương sĩ quan bảo đảm khách quan, dân chủ, công khai, công bằng; không có đơn thư vượt cấp xảy ra. Hội nghị cũng đã đánh giá sự phù hợp của Luật Sĩ quan với các văn bản pháp luật có liên quan, chỉ ra những vướng mắc trong thực hiện Luật hiện nay.

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị tổng kết Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam tại tỉnh Thái Bình.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Quang Cường ghi nhận, biểu dương những nỗ lực mà Bộ CHQS tỉnh Thái Bình đã đạt được trong tổ chức triển khai, thực hiện Luật Sĩ quan, đồng thời đề nghị thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục thực hiện tốt 4 nội dung, trọng tâm là tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến các nội dung của Luật Sĩ quan, xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; cùng với đó làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn bảo đảm đúng quy định, tránh dôi dư so với biên chế; tăng cường hơn nữa vai trò của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị trong quản lý, chỉ huy, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ sĩ quan làm cơ sở nhận xét đảng viên, đề nghị đào tạo, bồi dưỡng, điều động bổ nhiệm và đề bạt nâng lương hàng năm.

Tin, ảnh: THÀNH ĐÔ

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.