leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On (Sơn La) tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Báo Tin tức

Ngày 25-8-2023, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc Bộ Quốc phòng tiến hành sơ kết, tổng kết Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và các văn bản liên quan để sớm đề xuất sửa đổi, bổ sung theo quy định (Văn bản số 17/TB-VPCP ngày 18-3-2022 của Văn phòng Chính phủ); Bộ Quốc phòng đã xây dựng và triển khai Kế hoạch tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan QĐNĐ Việt Nam từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên đến cấp Bộ Quốc phòng; hiện tại, các đơn vị đang tiến hành tổng kết.

Trên cơ sở kết quả tổng kết Luật Sĩ quan và lộ trình thực hiện chủ trương về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Bộ Quốc phòng sẽ xem xét, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam cho phù hợp, trong đó có tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan.

Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ để trả lời cử tri.

Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.