Tại hội nghị, các kiến nghị, đề xuất tập trung vào các vấn đề như: Điều chỉnh tuổi phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm của sĩ quan hoặc điều chỉnh thời gian đóng bảo hiểm; tiếp tục quan tâm, có cơ chế chính sách cụ thể tạo điều kiện để sĩ quan được tham gia nhiều hơn các dự án chính sách về nhà ở, đất ở, nhất là nhà công vụ ở các đơn vị cơ sở hoặc đưa phụ cấp nhà ở vào lương hằng tháng, để bảo đảm tính công bằng trong thụ hưởng chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước và Quân đội; xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định 79 của Chính phủ về quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu 1 phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu 1 yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các quy định của Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành, gắn với quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của cấp trên về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ trong Quân đội, cụ thể hóa thành các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, hướng dẫn của cấp mình và triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng, cơ cấu hợp lý, giải quyết số lượng, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đúng hướng dẫn, quy định, sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang trao giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Bên cạnh đó, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế, hướng dẫn của cấp trên về công tác cán bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm trong thực hiện công tác cán bộ. Tổ chức đăng ký, quản lý chặt chẽ, bố trí sắp xếp sĩ quan dự bị vào các đơn vị dự bị động viên bảo đảm chất lượng. Thực hiện tốt công tác chính sách đối với cán bộ và hậu phương, thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ cống hiến phát triển.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang trao giấy khen tặng 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam.

Tin, ảnh: GIANG NAM

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.