Năm 2022, Binh chủng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, nhiệm vụ cấp trên giao và nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy Binh chủng Thông tin liên lạc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Nổi bật là, đã tích cực tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quy hoạch, phát triển hệ thống và thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về thông tin liên lạc quân sự. Theo đó, đã hoàn thành quy hoạch truyền dẫn độc lập, thay thế lắp đặt bổ sung các điểm cầu mạng truyền hình giao ban trực tuyến Bộ Quốc phòng; phục vụ Bộ kiểm tra thông tin liên lạc; truyền hình với các tàu Hải quân và Cảnh sát biển bảo đảm tốt; hoàn chỉnh báo cáo dự án tăng cường tiềm lực hệ thống thông tin liên lạc phục vụ tìm kiếm cứu nạn...

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Khúc Đăng Tuấn chủ trì hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC 

Cùng với triển khai bảo đảm tốt thông tin liên lạc sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước; bảo đảm thông tin liên lạc, truyền hình với các lực lượng làm nhiệm vụ chủ quyền biển, đảo, phục vụ nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, Binh chủng đã duy trì có chất lượng, nền nếp công tác huấn luyện, hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng; thực hiện việc rà soát, báo cáo chất lượng quân nhân bảo đảm chặt chẽ.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC

 

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC 

Năm 2023, Binh chủng Thông tin liên lạc xác định tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất và vai trò Chủ nhiệm Thông tin toàn quân trong quy hoạch, phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự đồng bộ, hiện đại; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết mới của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Binh chủng về lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; tập trung nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, gắn trách nhiệm của cán bộ chủ trì trong việc rà soát, đánh giá, phân loại chất lượng quân nhân đơn vị mình, tăng cường công tác quản lý kỷ luật, đẩy mạnh nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” ở các cơ quan, đơn vị...

DUY ĐÔNG