Hội thi nhằm đánh giá chất lượng, trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ cơ sở. Trên cơ sở đó, Cục Chính trị, Binh chủng Đặc công và các cơ quan của binh chủng có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, hội viên nhằm đáp ứng tốt với yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức hội và nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; đồng thời lựa chọn hạt nhân để thành lập đội tuyển tham gia hội thi cấp toàn quân.

leftcenterrightdel

 Quang cảnh Hội thi cán bộ Hội Phụ nữ giỏi khu vực phía Bắc Binh chủng Đặc công.

Tham gia hội thi, các đội thi thực hiện 3 phần thi, gồm thi kiến thức, thi năng khiếu và thi tuyên truyền. Trong đó phần thi kiến thức được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm, nội dung tập trung vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Chương trình hành động của Phụ nữ Quân đội; Quy chế công tác phụ nữ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Phụ nữ Quân đội; các kiến thức và kinh nghiệm giải quyết vấn đề thường gặp trong công tác vận động phụ nữ, công tác hội… Đồng thời, các đội thi sẽ giới thiệu các mô hình hay, kinh nghiệm trong quá trình triển khai các hoạt động hội; các ý tưởng triển khai nội dung công tác hội phù hợp với đặc thù đơn vị.

leftcenterrightdel
Các đội thi giới thiệu thành phần tham gia hội thi. 
leftcenterrightdel
 Các đội thi bốc thăm thứ tự thực hiện bài thi.
leftcenterrightdel
 Các đội thi thực hiện phần thi kiến thức.
leftcenterrightdel
 Các đội thi thực hiện phần thi kiến thức.

Phần thi năng khiếu, các đội thi thể hiện năng khiếu về văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hội họa… và được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa.

Đối với phần thi tuyên truyền được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa hoặc hùng biện theo chủ đề đã đăng ký, nội dung tập trung tuyên truyền về Phụ nữ Quân đội học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Phụ nữ Quân đội tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân. Trong đó tập trung tuyên truyền kiến thức về pháp luật liên quan đến phụ nữ, gia đình và trẻ em. Tuyên truyền về những tấm gương nữ anh hùng, liệt sĩ trong đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết, chương trình hành động của phụ nữ các cấp, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của phụ nữ và nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong phụ nữ Quân đội…

Tin, ảnh: MINH MẠNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.