Quán triệt tinh thần đó và căn cứ tình hình thực tiễn, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Công binh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp, tạo nền tảng để tiến lên hiện đại.

Để tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện, trên cơ sở quán triệt các nghị quyết, kết luận, đề án, kế hoạch của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Công binh đã xây dựng nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, kế hoạch điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh” và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm khoa học, phù hợp.

leftcenterrightdel

Binh chủng Công binh triển khai nhiều giải pháp đồng bộ hiện đại. Ảnh: qdnd.vn

Theo đó, Binh chủng đã chỉ đạo rà soát, quyết liệt thực hiện giảm 10% biên chế quân số cơ quan cấp chiến dịch, giảm đầu mối trung gian, đơn vị phục vụ, bảo đảm, ưu tiên quân số cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt việc sáp nhập cơ quan hậu cần-kỹ thuật ở cơ sở và kiện toàn, điều chỉnh một bước về tổ chức, thế bố trí các đơn vị chuyên ngành công binh.

Đến nay, về cơ bản tổ chức lực lượng của Binh chủng Công binh được điều chỉnh đúng theo quyết định của Bộ Quốc phòng, bảo đảm sự cân đối, tương đối đồng bộ giữa cơ quan, đơn vị và nhà trường; số đầu mối cơ quan, đơn vị giảm, song chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu được nâng lên.

HẢI BÌNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.