Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, dự và chỉ đạo hội nghị; cùng dự có Thiếu tướng Đinh Ngọc Tường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Công binh, chủ trì hội nghị; Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tư lệnh Binh chủng Công binh; đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng.

Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, các cấp ủy trong Đảng bộ Binh chủng Công binh đã tích cực, chủ động nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện tốt các văn bản về công tác xây dựng Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời ban hành các văn bản triển khai thực hiện sát với tình hình thực tiễn; quan tâm làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng ngày càng cao; cấp ủy, chỉ huy các cấp thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, tạo được sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Phạm Trường Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Binh chủng Công binh cũng thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các địa phương về công tác quy hoạch, kế hoạch xây dựng công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ có tính lưỡng dụng, quy hoạch hệ thống đường cơ động kết hợp phát triển kinh tế; tham mưu cho Bộ Quốc phòng ban hành văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng công trình chiến đấu, rà phá bom mìn, vật nổ nhằm tạo hành lang pháp lý trong triển khai, tổ chức thực hiện; phối hợp với các cơ quan hoàn thành việc điều tra, lập bản đồ ô nhiễm bom mìn trên toàn quốc; biên soạn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn, vật nổ, hoàn thành nhiều dự án rà phá bom mìn tại các khu vực bị ô nhiễm nặng và trên tuyến biên giới. Đồng thời, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, xử lý bom mìn, vật nổ tồn lưu sau chiến tranh.

 
leftcenterrightdel

Quang cảnh Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tại Binh chủng Công binh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn yêu cầu Binh chủng Công binh cần triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp đã xác định, trong đó cần tập trung tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quy hoạch tổng thể, xây dựng thế trận công trình phòng thủ, xây dựng các khu vực phòng thủ kết hợp với phát triển kinh tế-xã hội trên từng vùng, hướng chiến lược; tham mưu, đề xuất về xây dựng lực lượng bộ đội công binh chủ lực bảo đảm tinh gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tham mưu, đề xuất và tích cực chủ động trong xây dựng lực lượng công binh nhân dân; tích cực nghiên cứu, nắm chắc tình hình để tổ chức huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, khả năng bảo đảm công binh, nâng cao năng lực tham gia các hoạt động quân sự quốc tế, góp phần giữ vững vị thế, mối quan hệ của Quân đội ta trên trường quốc tế…

Tin, ảnh: NGỌC HÂN