Đại tá TS. Trần Tấn Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 103 chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên đã được nghe giới thiệu 4 nghị quyết được Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Khóa XIII thông qua gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

leftcenterrightdel

 Đại tá, TS Trần Tấn Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 103 phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá TS Trần Tấn Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 103 nhấn mạnh: Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cần kết hợp với việc rà soát, bổ sung chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ của tổ chức Đảng; vận dụng, cụ thể hoá vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ; đồng thời phải xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp thiết thực, giải quyết có hiệu quả các khâu yếu, mặt yếu, sắp xếp ưu tiên những việc cần làm trước, phân công rõ đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện, thời gian hoàn thành...

Tin, ảnh: LÊ CƯỜNG