Tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Khoa nhi, Bệnh viện Quân y 103

Tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Khoa nhi, Bệnh viện Quân y 103

Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) hỗ trợ Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 Lào thực hiện 2 ca ghép thận thành công

Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) hỗ trợ Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 Lào thực hiện 2 ca ghép thận thành công

Bệnh viện Quân y 103 cần hướng tới những đỉnh cao mới

Bệnh viện Quân y 103 cần hướng tới những đỉnh cao mới

Bệnh viện Quân y 103 hỗ trợ Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 Lào thực hiện thành công 2 ca ghép thận đầu tiên

Bệnh viện Quân y 103 hỗ trợ Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 Lào thực hiện thành công 2 ca ghép thận đầu tiên