Đại hội được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước như Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Nghị quyết số 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”... Những năm qua Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Công đoàn cơ sở Bệnh viện. Đồng thời hướng dẫn, tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Chính trị ban hành các văn bản hướng dẫn cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức công đoàn hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

leftcenterrightdel

 Đại tá, TS Trương Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bệnh viện phát biểu chỉ đạo Đại hội công đoàn cơ sở. 

Lực lượng công đoàn Bệnh viện chiếm 60% quân số bệnh viện, là một lực lượng lao động phong phú luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân bố công tác trên tất cả các đầu mối của bệnh viện khác nhau; thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị trong các lĩnh vực điều trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và hợp tác trong và ngoài nước. 

leftcenterrightdel

Lãnh đạo bệnh viện tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ khóa mới. 

Trong nhiệm kỳ tới, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác tiếp tục quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bệnh viện lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025), nghị quyết của công đoàn cấp trên. Tập trung xây dựng đội ngũ công nhân viên chức, lao động hợp đồng của bệnh viện vững mạnh về mọi mặt. Chú trọng giáo dục bản chất, truyền thống của giai cấp công nhân, truyền thống của Quân đội và của đơn vị nhằm không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng, kiên định với đường lối lãnh đạo của Đảng. Bệnh viện cũng thường xuyên củng cố và kiện toàn tổ chức, xây dựng Công đoàn Bệnh viện vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phấn đấu đưa phong trào của Công đoàn phát triển toàn diện, có chiều sâu; hiệu quả thiết thực. Đồng thời thực hiện thắng lợi mục tiêu của đại hội đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: HẢI ANH