Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác tổ chức Hội nghị Gặp mặt đoàn kết quân dân năm 2023

Bệnh viện Bỏng Quốc gia Hữu Trác tổ chức Hội nghị Gặp mặt đoàn kết quân dân năm 2023

Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Học viện Quân y) phát động thi đua chủ đề “75 ngày hành động kiểu mẫu”

Bệnh viện Bỏng Quốc gia Hữu Trác (Học viện Quân y) phát động thi đua chủ đề “75 ngày hành động kiểu mẫu”

Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác tăng cường ứng dụng các kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị

Bệnh viện Bỏng Quốc gia Hữu Trác tăng cường ứng dụng các kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị

Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác khám, tư vấn sức khỏe cho 500 đối tượng chính sách

Bệnh viện Bỏng Quốc gia Hữu Trác khám, tư vấn sức khỏe cho 500 đối tượng chính sách

Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác khám bệnh, trao tặng nhà tình nghĩa tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Bệnh viện Bỏng Quốc gia Hữu Trác khám bệnh, trao tặng nhà tình nghĩa tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên