Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác phối hợp khám bệnh cho đối tượng chính sách

Bệnh viện Bỏng Quốc gia Hữu Trác phối hợp khám bệnh cho đối tượng chính sách

Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác phát động thi đua cao điểm chào mừng ngày toàn quốc kháng chiến

Bệnh viện Bỏng Quốc gia Hữu Trác phát động thi đua cao điểm chào mừng ngày toàn quốc kháng chiến

Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ

Bệnh viện Bỏng Quốc gia Hữu Trác kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ