leftcenterrightdel

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 1 phát biểu tại hội nghị.

Thời gian qua, cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Quân đoàn 1 đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc kết hợp chặt chẽ giữa đổi mới, nâng cao chất lượng công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, nhà trường. Do đó, chất lượng huấn luyện, GDCT, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu trong toàn Quân đoàn được nâng lên. Các cuộc diễn tập thực binh đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tham gia các hội thi, hội thao do Bộ Quốc phòng tổ chức đều đạt giải cao. Nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc; ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy của bộ đội ngày càng tiến bộ; chất lượng các mặt công tác bảo đảm không ngừng cải thiện, nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị.

leftcenterrightdel

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết Chỉ thị 124 và Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới". 

Với những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 124 và Đề án “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới”, Đảng ủy Quân đoàn 1 rút ra 5 kinh nghiệm cần được tiếp tục phát huy trong thời gian tới, đó là: Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thường xuyên quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên; xác định đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDCT trong giai đoạn mới, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cấp ủy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Chú trọng phát huy tốt vai trò của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp. Trong đó, đội ngũ cán bộ chính trị làm nòng cốt, bảo đảm mọi cấp, mọi ngành, mọi người cùng đề cao trách nhiệm trong tham gia làm tốt công tác GDCT; thực hiện tốt nội dung GDCT cơ bản, coi trọng GDCT quan thực tiễn và nêu gương tốt.

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên bám sát thực tiễn, luôn đề cao tính chủ động, sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác GDCT, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng; giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương và gia đình quân nhân; gắn kết chặt chẽ giữa GDCT với huấn luyện quân sự, xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật, giữa công tác tư tưởng, tổ chức, chính sách và cán bộ. Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới; phòng, chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của các thế lực thù địch.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 1 trao bằng khen tặng các tập thể.

Luôn quan tâm việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác chính trị tư tưởng có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực sự là người anh, người chị, người bạn thân thiết của bộ đội.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, quan tâm đầu tư đầy đủ, đồng bộ cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện phục vụ công tác GDCT tại đơn vị.

Nhân dịp này, 15 tập thể và 18 cá nhân được Bộ tư lệnh Quân đoàn 1 tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 124 và Đề án “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Tin, ảnh: DUY THÀNH