10 năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 78/2011/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 03/TTLT-BCA-BQP giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác PCCC đối với các cơ sở quốc phòng, giữa các đơn vị quân đội, công an trên địa bàn tỉnh An Giang được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đạt được nhiều kết quả tốt.

leftcenterrightdel

 Quang cảnh hội nghị sơ kết tại An Giang.

Nổi bật là, các cơ quan, đơn vị đã bảo đảm an toàn tuyệt đối về cháy, nổ; công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn được quan tâm; nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ PCCC nói chung và đối với các cơ sở quốc phòng nói riêng được nâng lên.

Công tác phối hợp, tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, luyện tập, diễn tập, hội thao; khảo sát phương án, tổ chức hiệp đồng; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật chất,…luôn được chủ động. Phối hợp kiểm tra, thẩm duyệt, cấp phép đối với các công trình quốc phòng, cơ sở quốc phòng hoạt động phục vụ mục đích kinh tế-xã hội đúng thẩm quyền; các công trình khi xây dựng, đưa vào sử dụng đều đảm bảo đầy đủ các điều kiện về PCCC…

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã tổ chức được 316 lớp với hơn 28.000 người tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC; trên 10.000 cuộc luyện tập PCCC của các cơ quan, đơn vị công an, quân đội; phát động hưởng ứng ngày toàn dân tham gia PCCC, tuần lễ quốc gia về vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ được 18.904 cuộc, có 272.458 người tham dự; tổ chức 262 cuộc diễn tập với hơn 40.000 người tham gia….

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết. 

Tại hội nghị, các đại biểu được thảo luận, đánh giá kết quả đạt được; nêu lên những hạn chế, khó khăn và rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác PCCC thời gian qua.

Về phương hướng trong thời gian tới, các đại biểu thống nhận định, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện tốt Nghị định 78/2011/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến công tác PCCC đối với cơ sở quốc phòng; tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ PCCC; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hội thi, hội thao theo đúng chức năng, nhiệm vụ; điều chỉnh kế hoạch và tổ chức hiệp đồng phòng, chống cháy nổ, cháy rừng... trên địa bàn gắn với nhiệm vụ PCCC trong các cơ sở quốc phòng.

Tin, ảnh: HỮU ĐẶNG