Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh An Giang đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo các quan điểm, mục tiêu, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh phát triển ổn định.

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đã đánh giá khá toàn diện những mặt đã làm được, những hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học sau 5 năm triển khai thực hiện và xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp những năm tiếp theo. Trong đó, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam gắn với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các cấp về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng; tăng cường năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị đối với nhiệm vụ quốc phòng; thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, giữ vững ổn định an ninh, trật tự khu vực biên giới…

Tại hội nghị, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang đã phát động Phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2023-2025.

Tin, ảnh: HỮU ĐẶNG