Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022: Tích cực, chủ động hội nhập quốc tế về công nghiệp quốc phòng

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022: Tích cực, chủ động hội nhập quốc tế về công nghiệp quốc phòng

Lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước ấn tượng với Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022

Lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước ấn tượng với Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022: Các vị khách quốc tế thích thú với màn trình diễn pháo hoa

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022: Các vị khách quốc tế thích thú với màn trình diễn pháo hoa

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương thăm các gian hàng Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương thăm các gian hàng Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022: Trăm gian hàng, chung kỳ vọng

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022: Trăm gian hàng, chung kỳ vọng