Qua 12 năm thực hiện Chỉ thị 124 và Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, Đảng ủy Trung đoàn 892 đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Theo Trung tá Lê Văn I Nít, Chính trị viên Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892, cùng với các hình thức giáo dục tập trung, đơn vị còn vận dụng các hình thức khác như: Truyền thanh nội bộ, viết tin bài nêu gương người tốt việc tốt, thông báo thời sự, ngày văn hóa chính trị tinh thần; tọa đàm, diễn đàn, giao lưu, hoạt động phòng Hồ Chí Minh, tủ sách pháp luật... Công tác GDCT luôn gắn với giáo dục thường xuyên kết hợp với giáo dục truyền thống như: Tham quan nhà truyền thống, giao lưu với nhân chứng lịch sử; về nguồn tham quan các khu căn cứ cách mạng…

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh An Giang khen thưởng cho các tập thể và cá nhân. 

Tại hội nghị, các ý kiến tập trung nêu lên những mặt đã làm được, những điểm hạn chế cần rút kinh nghiệm, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Trọng tâm là: Tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả Chỉ thị 124 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới; tổ chức giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững nội dung, chương trình, đề cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện công tác GDCT, bảo đảm theo đúng quy chế, quy định, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn; làm tốt công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị; tích cực đổi mới phương pháp và hình thức GDCT...

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh An Giang đã khen thưởng cho 2 tập thể, 4 cá nhân; Đảng ủy Trung đoàn 892 tặng giấy khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 124 và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Tin, ảnh: HỮU ĐẶNG