Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang chủ trì hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện, Tỉnh ủy An Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các mục tiêu, quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đề ra. Kết quả đạt được khá toàn diện, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển ổn định.

Tỉnh An Giang luôn quan tâm cụ thể hóa, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với việc phát huy dân chủ trong đời sống xã hội trên tất cả các lĩnh vực.

leftcenterrightdel
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Nổi bật là, thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng nòng cốt; phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo làm nòng cốt xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”; thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, tôn giáo, đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội. 

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị tổng kết tại An Giang.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo tỉnh An Giang trao khen thưởng tặng các tập thể và cá nhân tại hội nghị. 

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Tỉnh ủy An Giang tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết; thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tăng cường giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với LLVT, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội; giữ vững mối quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác tốt đẹp với các tỉnh Takeo, Kandal (Vương quốc Campuchia).

Song song đó, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác diễn tập; tổ chức huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội thường trực, lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên. Quan tâm xây dựng LLVT cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, góp phần bổ sung nguồn lực cho quân đội và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc…

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã tặng bằng khen cho 15 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: HỮU ĐẶNG - ĐĂNG HẢI