Dự hội nghị, về phía Tổng cục Kỹ thuật có Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục; Trung tướng Trần Duy Hưng, Chính ủy Tổng cục. Về phía Tổng cục Công nghiệp quốc phòng có Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục; Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Tổng cục.

Tại hội nghị, lãnh đạo hai tổng cục thống nhất nhận định, trong những năm qua, Tổng cục Kỹ thuật và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Công tác phối hợp giữa hai tổng cục đã tạo ra sự thống nhất, đồng thuận, hiệu quả trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần củng cố các cơ sở bảo đảm kỹ thuật, cơ sở công nghiệp quốc phòng, hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến công tác kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng; nâng cao khả năng làm chủ trong khai thác, sử dụng trang bị kỹ thuật, năng lực sản xuất, sửa chữa trang bị kỹ thuật, vật tư kỹ thuật; bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng và đồng bộ trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội.

leftcenterrightdel
 Ký kết chương trình phối hợp giữa Tổng cục Kỹ thuật và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Chương trình phối hợp giữa hai tổng cục về thực hiện công tác kỹ thuật, công tác công nghiệp quốc phòng giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo nhằm thúc đẩy sự hợp tác, chia sẻ thế mạnh, cơ sở hạ tầng, năng lực, kinh nghiệm trong nghiên cứu, làm chủ công nghệ, tổ chức sản xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa trang bị kỹ thuật, sản xuất vật tư kỹ thuật.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, làm chủ trong khai thác và bảo đảm kỹ thuật cho các loại trang bị kỹ thuật hiện có của Quân đội, nhất là đối với trang bị kỹ thuật hiện đại, thế hệ mới, công nghệ cao, góp phần nâng cao chất lượng, khả năng bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật, giảm dần sự phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài. 

leftcenterrightdel
 Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật phát biểu tại hội nghị.
leftcenterrightdel
 Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng mong muốn sự phối hợp giữa hai tổng cục ngày càng hiệu quả.
leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Lãnh đạo, chỉ huy hai tổng cục xác định 9 lĩnh vực tập trung thực hiện giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo như sau: Công tác tham mưu chiến lược với Nhà nước và Bộ Quốc phòng về công tác kỹ thuật, công tác công nghiệp quốc phòng; công tác sản xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa, cải hoán trang bị kỹ thuật, vật tư kỹ thuật; công tác nghiên cứu, thiết kế, chế thử, sản xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa, cải hoán trang bị kỹ thuật, vật tư kỹ thuật; công tác quản lý thiết kế, quản lý chất lượng sản phẩm quốc phòng; xây dựng và triển khai các chương trình đề án, dự án đầu tư của Nhà nước và Bộ Quốc phòng; công tác xử lý trang bị kỹ thuật, vật tư kỹ thuật; xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật; công tác đào tạo, huấn luyện kỹ thuật, bồi dưỡng, hỗ trợ nguồn nhân lực; công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ sở công nghiệp quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo, chỉ huy hai tổng cục tại hội nghị ký kết.

Để thực hiện tốt chương trình phối hợp, lãnh đạo hai tổng cục thống nhất xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai đối với từng nội dung bảo đảm phát huy hiệu quả trong quá trình thực hiện. Thường xuyên trao đổi nắm bắt thông tin, chủ động phối hợp, hiệp đồng để triển khai thực hiện có hiệu quả từng nội dung phối hợp phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế của đơn vị.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc nâng cao năng lực quản lý, năng lực sản xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa trang bị kỹ thuật, sản xuất vũ khí trang bị, nhằm thực hiện tốt công tác bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật, nhất là cho các trang bị kỹ thuật thế hệ mới, có công nghệ cao.

Tin, ảnh: SƠN BÌNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.