Thực hiện Quyết định số 742/QĐ-TM ngày 31-3-2022 của Tổng Tham mưu trưởng "Về việc giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm học 2022-2023", Lớp đào tạo ngắn hạn cán bộ chính trị cấp trung, sư đoàn khóa 24 và Lớp hoàn thiện đại học khóa 14 tổ chức tại Trường Quân sự Quân khu 7 được thực hiện theo đúng kế hoạch.

leftcenterrightdel

 Toàn cảnh buổi lễ tốt nghiệp.

Sau 10 tháng học tập, rèn luyện, 242 học viên đã được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, kiến thức các môn khoa học xã hội và nhân văn, khoa học quân sự, kỹ năng tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị theo đúng chương trình, nội dung, đạt chất lương, hiệu quả tốt. Đại đa số học viên xác định tốt vai trò, trách nhiệm, nỗ lực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt chương trình khóa học. Kết quả xếp loại tốt nghiệp đối với Lớp hoàn thiện đại học có 100% đồng chí đạt khá và giỏi, trong đó có 3 đồng chí tốt nghiệp loại giỏi; Lớp đào tạo ngắn hạn cán bộ chính trị cấp trung, sư đoàn có 1 đồng chí đạt loại giỏi, 145 đồng chí đạt khá.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Văn Tháp, Phó chính ủy Học viện Chính trị trao bằng cho học viên giỏi tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Tháp, Phó chính ủy Học viện Chính trị chúc mừng, biểu dương kết quả học tập, rèn luyện của các học viên, đồng thời yêu cầu khi trở về đơn vị, các học viện sẽ vận dụng, phát huy tốt kiến thức, kinh nghiệm đã học tập, tích lũy tại trường; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn; thường xuyên học tập, rèn luyện phương pháp, tác phong, bản lĩnh; không ngừng tu dưỡng đạo đức, lối sống; luôn giương cao ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, giữ vững định hướng chính trị trong mọi hoạt động và là hạt nhân đoàn kết trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng Quân đội ta ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tin, ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG