Theo Thượng tá Lê Hoàng Kỳ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP Tuy Hòa, hàng năm, sau khi có nghị quyết của Đảng ủy Quân sự và mệnh lệnh của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, Ban CHQS thành phố tập trung tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ từ thành phố đến các xã, phường chặt chẽ, đúng quy định. Trong đó, chú trọng tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, đơn vị tập trung duy trì và tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu của các địa phương; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng quân sự, công an, biên phòng theo Nghị định 03 của Chính phủ, tổ chức gần 800 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát; nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo địa phương, huy động lực lượng, xử lý tốt các tình huống xảy ra địa bàn. 

leftcenterrightdel

 Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Phú Yên kiểm tra mô hình huấn luyện tại Ban CHQS TP Tuy Hòa.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Ban CHQS TP đã tham mưu cho UBND thành phố đầu tư 55,4 tỷ đồng xây dựng phân khu căn cứ hậu cần-kỹ thuật kết hợp thao trường huấn luyện; trận địa phòng không 12,7mm; đường tuần tra bảo vệ Sở chỉ huy cơ bản; Tổ bộ binh bắn máy bay bay thấp và xây dựng, cải tạo nhà làm việc Ban CHQS phường, xã. 

Cùng với đó, Ban CHQS TP tích cực tham mưu xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ; chú trọng công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, LLVT và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đặc biệt là việc xây dựng “thế trận lòng dân”. Thường xuyên tổ chức tập huấn về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng cho lực lượng nòng cốt tại các thôn, tổ dân phố, đội viên dân quân làm công tác vận động quần chúng…, góp phần xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn ngày càng vững chắc. 

leftcenterrightdel
 Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ. 

Ngoài việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao về công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV, huấn luyện, diễn tập, những năm qua, Ban CHQS TP Tuy Hòa tập trung tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương mới của Bộ, Quân khu và Bộ CHQS tỉnh giao. “Để đạt được những kết quả trên, Ban CHQS TP luôn bám sát phương châm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo phải “kịp thời, đúng, trúng, hiệu quả”; quyết liệt trong triển khai thực hiện, luôn đề cao vai trò gương mẫu của cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì; gắn Phong trào Thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các cuộc vận động, hội thi, hội thao để tạo phong trào sâu rộng, tìm ra nhân tố mới, cách làm mới để xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến”, Thượng tá Lê Hoàng Kỳ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP Tuy Hòa khẳng định. 

Với những kết quả đạt được, nhiều năm liền, Ban CHQS thành phố là đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng; được các cấp, ngành tặng bằng khen; trở thành điển hình tiên tiến trong công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong LLVT tỉnh Phú Yên.

Bài và ảnh: LÊ TÂY

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.