Kết quả đó có được nhờ sự tham mưu đúng, trúng, hiệu quả của cơ quan quân sự các cấp, sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ.

Chúng tôi về huyện Can Lộc tìm hiểu về công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân và được Thiếu tá Đặng Sỹ Ba, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Can Lộc cho biết: "Công dân trong độ tuổi tham gia dân quân thường đi làm ăn xa. Hơn nữa, mức phụ cấp, hỗ trợ theo quy định cho dân quân còn rất khiêm tốn, trong khi họ thường là trụ cột gia đình về kinh tế nên công tác xây dựng lực lượng, việc huy động dân quân tham gia huấn luyện gặp nhiều khó khăn. Nhận thấy rõ điều đó, cơ quan quân sự các cấp đã chủ động làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai đồng bộ, huy động được các cấp, các ngành cùng vào cuộc chăm lo, xây dựng lực lượng dân quân".

leftcenterrightdel
Huấn luyện Điều lệnh đội ngũ của Tiểu đội Dân quân thường trực xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). 

Tìm hiểu chúng tôi được biết, hằng năm, cấp ủy các cấp của huyện Can Lộc đều xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Theo đó, căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, UBND cấp có thẩm quyền giao chỉ tiêu xây dựng lực lượng dân quân, tạo nguồn cán bộ dân quân cho các đơn vị cơ sở. Định kỳ, cơ quan quân sự các cấp tiến hành rà soát, đôn đốc các đơn vị kiện toàn đội ngũ cán bộ, chiến sĩ DQTV, bảo đảm đủ về số lượng, tốt về chất lượng; tổ chức biên chế các thành phần, lực lượng theo đúng đề án xây dựng lực lượng DQTV của tỉnh.

Bên cạnh đó, cơ quan quân sự huyện tham mưu, giúp chính quyền xây dựng kế hoạch, triển khai huấn luyện cho lực lượng dân quân chặt chẽ. Thời gian tập trung huấn luyện được bố trí phù hợp để có thể huy động tối đa lực lượng tham gia. Công tác chuẩn bị huấn luyện bảo đảm đầy đủ, chu đáo, từ việc tập huấn cán bộ đến việc chuẩn bị giáo án, bài giảng, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập... Các địa phương đều trích ngân sách và huy động các nguồn khác để hỗ trợ lực lượng dân quân. Nhờ đó, kết quả huấn luyện dân quân nhiều năm qua của huyện Can Lộc luôn bảo đảm 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi hơn 80%.

Không chỉ ở huyện Can Lộc, các địa phương khác của tỉnh Hà Tĩnh, như: Đức Thọ, Nghi Xuân, Vũ Quang, Hương Sơn... công tác xây dựng và huấn luyện lực lượng DQTV đều đạt được kết quả tốt. Có được điều đó nhờ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền và các cấp, các ngành của các địa phương. Theo Thượng tá Nguyễn Tú Tài, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, công tác huấn luyện cho lực lượng DQTV luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, chăm lo. Trên thao trường, luôn có cán bộ chủ chốt trong cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn theo sát động viên, khích lệ; các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức các hoạt động tiếp sức như “Bữa cơm huấn luyện”, “Bát nước thao trường”... giúp lực lượng DQTV của địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hiện nay công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng DQTV của tỉnh Hà Tĩnh ngày càng đi vào chiều sâu vững chắc. Tỷ lệ DQTV đạt 1,7% dân số, tỷ lệ đảng viên đạt 30,5% tổng số DQTV. Cán bộ, chiến sĩ DQTV luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, là lực lượng nòng cốt, xung kích trong xây dựng nông thôn mới, tham gia cứu hộ-cứu nạn, phòng, chống thiên tai, bão lụt, cháy rừng... Điều đó chính là minh chứng cho công tác chăm lo tốt để có dân quân mạnh của tỉnh Hà Tĩnh.

Bài, ảnh: HUY CƯỜNG