leftcenterrightdel
Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội. 

Dự đại hội có các đồng chí: Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn; Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy Quân khu 2; Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2; đại biểu cơ quan Trung ương Đoàn, Văn phòng Tổng cục Chính trị, Cục Tổ chức, Cục Tuyên huấn, Ban Thanh niên Quân đội, Ban Công đoàn Quốc phòng, Ban Phụ nữ Quân đội. 

leftcenterrightdel
Thượng tướng Đỗ Căn và Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương tặng hoa chúc mừng đại hội. 

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017-2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027; đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn lần thứ VIII; bầu Ban chấp hành, Bí thư Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027 và đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn lần thứ VIII.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự đại hội.

Các ý kiến phát biểu và tham luận tại đại hội thống nhất đánh giá: 5 năm qua, công tác toàn và phong trào thanh niên của trung đoàn luôn được cấp uỷ, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở trung đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

 
leftcenterrightdel
Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội. 

Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2022-2027, trong đó tập trung vào quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác đoàn và phong trào thanh niên; nghị quyết đại hội đảng các cấp; nghị quyết, chương trình hành động đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027; chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, đoàn viên về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của trung đoàn. Cùng với đó, tổ chức tốt các hoạt động phối hợp kết nghĩa; xây dựng Đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, xây dựng Đảng bộ trung đoàn trong sạch vững mạnh, trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại hội xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới: Nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ đoàn; xung kích nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ; xung kích nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý chấp hành pháp luật, kỷ luật.

leftcenterrightdel
 Ban chấp hành khóa mới và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt.

Đại hội tiến hành bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành, bầu Bí thư Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027, bầu đoàn đại biểu gồm 30 đồng chí (trong đó có 3 đại biểu dự khuyết) dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn lần thứ VIII với tỷ lệ tín nhiệm cao, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, nguyên tắc, thủ tục. Đại hội đã thông qua nghị quyết, bế mạc và thành công tốt đẹp.

Ngay sau khi kết thúc đại hội, Thượng tướng Đỗ Căn chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị biểu dương Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo Cục Chính trị phối hợp với Ban thanh niên Quân đội, cơ quan chức năng làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tập trung triển khai kế hoạch, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Trung đoàn 98 nhiệm kỳ 2022-2027. Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu quan tâm đầu tư cho các hoạt động của đại hội, vận dụng thực hiện linh hoạt các phương thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện của đơn vị cả trước và trong đại hội.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Đỗ Căn chủ trì rút kinh nghiệm sau đại hội.

Theo Thượng tướng Đỗ Căn, đại hội đã phát huy tốt dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của đại biểu, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, thiết thực vào nội dung dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 chuẩn bị và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn lần thứ VIII; nghiêm túc đánh giá, nhận xét kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên 5 năm qua, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên 5 năm tới sát với tình hình nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Đỗ Căn và các đại biểu tham gia trồng cây tại Trung đoàn 98. 

Trên cơ sở phân tích, đánh giá những ưu điểm, hạn chế từ công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Trung đoàn 98 nhiệm kỳ 2022-2027, Thượng tướng Đỗ Căn yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp xác định việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đoàn là một nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2022 của đơn vị; có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát, cụ thể. Bên cạnh đó, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội có chất lượng, hiệu quả; thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng đơn vị, quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện tốt nhất cho đại hội đoàn.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham quan gian trưng bày một số sáng kiến tiêu biểu trong phong trào tuổi trẻ sáng tạo của Đoàn cơ sở Trung đoàn 98.

Nhấn mạnh trách nhiệm của đại biểu dự đại hội, với tinh thần vui tươi, phấn khởi, thể hiện rõ màu sắc của đại hội đoàn, Thượng tướng Đỗ Căn lưu ý các tham luận của đại biểu cần chuẩn bị kỹ, sát thực tế, gắn với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Về công tác bầu cử trong đại hội, cần chú ý xây dựng tốt đề án nhân sự, bảo đảm các tiêu chuẩn và cơ cấu, nắm vững nguyên tắc, thủ tục, phương pháp, cách tiến hành bầu cử, dự kiến các tình huống và cách xử lý để bầu cử đạt kết quả tốt. Sau đại hội, các cơ quan, đơn vị hoàn chỉnh nội dung văn kiện để báo cáo cấp ủy Đảng, cơ quan chính trị cấp trên, tiếp tục tuyên truyền kết quả đại hội; xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội; tổ chức gặp mặt, giao nhiệm vụ cho đoàn đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên.

Thượng tướng Đỗ Căn ghi nhận các ý kiến đóng góp, giao Ban Thanh niên quân đội tiếp thu đầy đủ, hoàn thiện văn bản để báo cáo thủ trưởng Tổng cục Chính trị chỉ đạo rút kinh nghiệm tổ chức ở các đoàn cơ sở trong toàn quân.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH