“Cuộc kháng chiến lâu dài của nhân dân Việt Nam chống đế quốc xâm lược kết thúc với thắng lợi Điện Biên Phủ bất diệt là một nguồn cổ vũ vô cùng to lớn đối với tất cả các dân tộc còn chưa thoát khỏi ách thực dân”. Đây là phát biểu của Tổng thống Mô-đi-bô Cây-ta, Trưởng Đoàn đại biểu Chính phủ nước Cộng hòa Ma-li nhân dịp Đoàn sang thăm nước ta, tháng 10-1964 được trích trong cuốn sách Việt Nam-Điện Biên Phủ: Bản anh hùng ca của thời đại.

Trong phát biểu tại cuộc mít tinh ở Hà Nội (5-10-1961), ông Ma-đây-ra Cây-ta, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thông tin nước Cộng hòa Ma-li nhấn mạnh: “Việt Nam là những người đầu tiên hầu như tay không đã dám đứng lên đương đầu với sức mạnh vật chất của chính quyền thuộc địa, những người đầu tiên đứng lên chống lại sự chà đạp lên nhân phẩm của mình và nhân phẩm của tất cả các dân tộc bị nước ngoài thống trị, những người đầu tiên đánh những đòn quyết định vào các đế quốc thực dân khổng lồ, những người đầu tiên chứng minh cho các dân tộc khác ở châu Á và châu Phi đang rên xiết dưới ách thống trị tàn bạo của chế độ thuộc địa rằng có thể giành được thắng lợi”.

leftcenterrightdel

Tù binh Pháp ở Điện Biên Phủ kéo cờ trắng ra hàng. Ảnh tư liệu

Cuốn sách trích phát biểu của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thông tin nước Cộng hòa Ma-li khẳng định: “Điện Biên Phủ đã góp phần vào cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức bằng cách chứng minh rằng: Một dân tộc quyết tâm đấu tranh giành tự do và những chiến sĩ được tôi luyện giáo dục và lãnh đạo theo những nguyên lý khoa học đã được thực tế xác nhận là một dân tộc mà không lực lượng nào có thể quật ngã được”.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thông tin nước Cộng hòa Ma-li: "Bằng cách đánh tan bọn xâm lược Pháp ở Điện Biên Phủ, các bạn đã mở đường cho các dân tộc bị thực dân Pháp đô hộ tiến lên giành độc lập dân tộc". Cũng như đồng chí A-li Y-a-ta, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Ma-rốc khẳng định: “Tấm gương của các bạn đã soi sáng con đường đen tối của các dân tộc châu Phi và những thắng lợi của các bạn đã mở đường cho phần lớn các quốc gia châu Phi được hưởng nền độc lập”.

Cuốn sách cũng trích lời của đồng chí Mô-ha-mét Hác-men, Bí thư Đảng Cộng sản Tuy-ni-di gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta, năm 1969 nhận định: “Chính cuộc đấu tranh thắng lợi của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp đã đóng một vai trò quyết định trong việc thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và trong thế giới Ả-rập, đồng thời mở đầu sự tan rã của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc...”.

Đăng trên Báo tin tức Bây-ra của Mô-dăm-bích, ngày 11-11-1979, bài báo với nhan đề “Việt Nam, Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở châu Á, đất nước 30 năm chiến đấu chống đế quốc” nhận định: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Đối với người Việt Nam, đó là tư tưởng chỉ đạo hành động của họ từ khi Đảng Cộng sản do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã làm thay đổi đặc điểm của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc.

Bài báo kết luận: “Việt Nam là Nhà nước công nông đầu tiên ở lục địa châu Á, nước Việt Nam bước vào lịch sử hiện đại như một biểu tượng quý giá, chứng minh khả năng thắng lợi của cách mạng vô sản trong một nước nông nghiệp lạc hậu mới thoát khỏi ách thống trị của bọn thực dân”.

TUẤN ĐIỆP (tổng hợp)

- Trích trong cuốn sách Việt Nam-Điện Biên Phủ: Bản hùng ca của thời đại (tr72, 73, 83, 93, nxb Sự Thật).

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chiến thắng Điện Biên Phủ - Mốc son lịch sử xem các tin, bài liên quan.