* Tiêu diệt và bắt toàn bộ ban chỉ huy địch gồm 1 quan tư bị giết, 3 quan ba và 2 quan hai bị bắt sống.

Pháo binh địch có thể bị tiêu diệt một bộ phận nên trong 30 phút đầu chúng không bắn lại được phát nào.

Ở 2 sân bay lúc bấy giờ còn mấy chiếc phi cơ của địch chưa kịp bay cũng đều bị pháo binh ta bắn cháy và bắn bị thương.

Lúc quân ta bắt đầu nổ súng thì trên không phận của trận địa chỉ có 2 chiếc phi cơ hoạt động. Sau đó một đoàn 13 chiếc khu trục từ phía Hà Nội bay lên lập tức cao xạ pháo của ta nhả đạn. Mấy chiếc này phải bay tít lên cao quá 3.000 m, thả vu vơ mấy quả bom rồi cút thẳng. 

leftcenterrightdel

Lá cờ Quyết chiến quyết thắng của quân ta được cắm trên cứ điểm Him Lam, Chiến dịch Điện Biên Phủ, tháng 3-1954. Ảnh tư liệu

Đến 17 giờ 50 bộ binh của ta được lệnh tấn công vào 3 cứ điểm ở vị trí Him Lam là một vị trí then chốt ở ngoại vi Điện Biên Phủ về phía Đông Bắc án ngữ con đường từ Tuần Giáo vào Điện Biên và che chở cho phân khu trung tâm. Ở đây địch đóng thành 3 cứ điểm có thể yểm hộ cho nhau, có nhiều công sự, lô cốt kiên cố, và có nhiều hàng rào dây thép gai. 

Sau 2 giờ chiến đấu quân ta đã tiêu diệt 2 cứ điểm ở phía Đông Bắc và phía Tây Nam do đại đội thứ 9, thứ 11 và 2 trung đội ngụy Thái chiếm giữ. Sau đó quân ta tiếp tục phát triển sang cứ điểm thứ 3 ở phía Tây Bắc do 2 đại đội thứ 10, thứ 12, tiểu đoàn bộ và một trung đội ngụy Thái chiếm giữ. Cuộc chiến đấu đến đây diễn ra rất gay go ác liệt. Trọng pháo của địch từ phân khu Nam bắn ráo riết để chặn bước tiến của quân ta. Trọng pháo của ta liền tập trung bắn chế áp pháo địch, yểm hộ cho bộ binh. Đến 22 giờ 40 phút, quân ta bắt đầu xung phong, đến 23 giờ kém 20 phút thì hoàn toàn tiêu diệt vị trí Him Lam

Theo tin đầu tin toàn bộ quân địch ở đây gồm một tiểu đoàn lê dương và một đại đội ngụy Thái đã hoàn toàn bị tiêu diệt trong đó có 1 quan tư chỉ huy đồn và bị bắt sống có 273 tù binh Âu, trong đó có 3 quan ba, 2 quan hai.

Các đơn vị tham chiến, bộ binh cũng như pháo binh đều được Bộ Tổng Tư lệnh tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba.

(Trích Báo Quân đội nhân dân số 131, xuất bản tại mặt trận, ngày 14-3-1954)