Đó là trận đầu tiên thắng lợi lớn của chiến dịch, một trận công kiên lớn nhất từ trước đến nay, trận đầu trong lịch sử quân đội ta đánh vào tập đoàn cứ điểm cứng rắn nhất của địch, một trận đầu tiên có trọng pháo và cao xạ pháo phối hợp.

leftcenterrightdel

17 giờ ngày 13-3-1954 trọng pháo của ta đã bắn những quả đạn đầu tiên vào cứ điểm Him Lam, mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu 

Chúng ta đã thắng lợi lớn như vậy:

- Vì sự chỉ đạo sáng suốt của Hồ Chủ tịch, của Trung ương Đảng, của Bộ Tổng Tư lệnh đã quyết tâm tiêu diệt địch tại Điện Biên Phủ, đã nắm vững phương châm tiến chắc đánh chắc, chuẩn bị chu đáo.

- Vì cán bộ và chiến sĩ ta sau chỉnh quân chính trị đã nêu cao tinh thần anh dũng chiến đấu, tích cực công tác, khắc phục mọi khó khăn, vượt mọi gian khó kiên quyết chấp hành mệnh lệnh trên.

- Vì chiến thuật và kỹ thuật bộ đội ta tiến bộ, vì ta đã biết phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, các binh chủng.

- Vì tinh thần hy sinh phục vụ rất cao của anh chị em dân công, của nhân dân Tây Bắc.

Chúng ta đã toàn thắng trận đầu tiên tạo điều kiện thuận lợi cho những trận sau tiếp tục chiến thắng tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phủ. Song chúng ta cần nhận rõ rằng địch tuy đã bị đánh một đòn nặng nhưng chúng sẽ nhất định ra sức tăng viện và sẽ tìm mọi cách đối phó với ta. Những cuộc chiến đấu sau này còn gay go. Chúng ta còn phải trải qua nhiều khó khăn mới đi tới những thắng lợi lớn hơn nữa. Cho nên tuyệt đối chúng ta không được tự mãn chủ quan khinh địch.

Chúng ta phải ra sức:

Gấp rút chấn chỉnh lại bộ đội

Học tập kinh nghiệm quý báu trận đầu tiên

Phát huy ưu điểm khắc phục khuyết điểm

Kiểm tra và chuẩn bị chu đáo vũ khí đạn dược

Giữ gìn vũ khí và tiết kiệm đạn dược

Toàn thể quân đội chúng ta “Quyết nâng cao quyết tâm lên một bước nữa, liên tục chiến đấu tiêu diệt địch, giành thêm nhiều thắng lợi mới”.

Q.Đ.N.D 

(Trích Báo Quân đội nhân dân số 131, xuất bản tại mặt trận, ngày 14-3-1954)