Trước đây, các tàu của Nga đã sử dụng một số giải pháp của công nghệ tàng hình, bao gồm lớp phủ ngoài hấp thụ sóng vô tuyến, nhưng khái niệm về một con tàu khó bị phát hiện vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Trong khi đó, tàu hộ vệ Mercury sẽ là tàu đầu tiên của Hải quân Nga có lớp phủ hấp thụ sóng vô tuyến trên toàn bộ diện tích bề mặt bên ngoài.

Tàu hộ vệ Mercury được khởi đóng vào ngày 28-10-2016. Theo kế hoạch, Hải quân Nga sẽ tiếp nhận tàu hộ vệ Mercury vào năm 2022. Tàu hộ vệ này có khả năng tấn công tàu mặt nước của đối phương bằng tên lửa hành trình, tìm kiếm và tiêu diệt tàu ngầm cũng như làm nhiệm vụ yểm trợ cho lực lượng đổ bộ.

TÚ ANH