Hai công ty Mitsubishi và Subaru là những đơn vị tham gia phát triển máy bay chiến đấu không người lái. Mitsubishi sẽ phụ trách thiết kế hệ thống chia sẻ thông tin giữa các máy bay và Subaru tập trung phát triển hệ thống điều khiển từ xa. Có khả năng Nhật Bản sẽ kết hợp với các công ty của Anh và Mỹ trong dự án này. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản từng công bố đặt mục tiêu phát triển máy bay chiến đấu không người lái theo 3 giai đoạn: Tạo ra máy bay điều khiển từ xa, kết hợp các hoạt động giữa máy bay có người lái và không người lái, sau cùng là thiết lập các phi đội bay hoàn toàn tự động.

ĐỨC ANH