Đầu năm 1997 tôi được điều về làm trợ lý ra đa, ban kỹ thuật, Trung đoàn ra đa 292, Sư đoàn 377, quân chủng Phòng Không - Không quân (PK – KQ). Đến năm 2004 tôi được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm kỹ thuật Trung đoàn ra đa 292, Sư đoàn 377, Quân chủng PK - KQ. Tôi xin hỏi cục chính sách quân đội là thời gian tôi làm trợ lý ra đa của ban kỹ thuật trung đoàn ra đa 292 có được tính là thời gian làm công việc đặc biệt nặng nhọc nguy hiểm không? Có được tính quy đổi để được hưởng trợ cấp 1 lần cho người làm nghề đặc biệt nặng nhọc nguy hiểm khi nghỉ hưu theo nghị định 21 không? Tôi được biết hiện nay các đồng chí trợ lý ra đa ban kỹ thuật trung đoàn ra đa vẫn đang được hưởng phụ cấp độc hại 15%. Rất mong nhận được hồi âm của Cục chính sách quân đội.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa/chinhphu.vn 

Trả lời

Nội dung câu hỏi của đồng chí, Cục Chính sách xin trả lời như sau:

1. Quy định về việc quy đổi thời gian công tác ở các nghề, công việc có tính chất đặc thù để hưởng trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong Quân đội

Theo quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23-2-2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì sĩ quan có thời gian công tác ở các ngành nghề có tính chất đặc thù được quy đổi thời gian để hưởng trợ cấp một lần khi thôi phục vụ tại ngũ, thôi phục vụ trong Quân đội. Theo đó, sĩ quan trực tiếp làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong Quân đội thuộc Danh mục nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ban hành kèm theo các Quyết định số 1085/LĐTBXH-QĐ ngày 6-9-1996, Quyết định số 03/2006/QĐ-LĐTBXH ngày 7-3-2006 và Thông tư số 20/2016/TT-LĐTBXH ngày 28-6-2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc làm nghề, công việc có đặc điểm về điều kiện lao động của nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm như nghề, công việc ngoài Quân đội thì được quy đổi thời gian làm nghề, công việc đó để hưởng trợ cấp một lần khi thôi phục vụ tại ngũ, thôi phục vụ trong Quân đội.

 2. Về nguyên tắc, điều kiện xem xét hưởng chế độ trợ cấp một lần do quy đổi thời gian làm nghề, công việc có tính chất đặc thù

Cơ quan, đơn vị phải có biên chế chức danh nghề, công việc theo đúng chức danh nghề, công việc trong Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đồng thời, đối tượng phải có quyết định hoặc được cấp có thẩm quyền giao trực tiếp làm nghề, công việc đó.

3. Về trách nhiệm xem xét, giải quyết chế độ, chính sách

Căn cứ quy định, nguyên tắc, điều kiện trong xem xét giải quyết chế độ, chính sách nêu trên, đơn vị trực tiếp quản lý quân nhân có trách nhiệm xem xét, kết luận về thời gian và chức danh làm nghề, công việc đặc thù của đối tượng để xem xét, giải quyết bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định. Đề nghị ông trực tiếp đề nghị với Trung đoàn 292, Sư đoàn 377 để được xem xét trả lời theo thẩm quyền.

THANH HẢI

Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.