Trả lời

Theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9-7-2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28-12-2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự có nhu cầu đào tạo nghề trình độ sơ cấp trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ quân sự và chưa được hỗ trợ đào tạo nghề từ chính sách hỗ trợ đào tạo nghề khác có sử dụng nguồn kinh phí của ngân sách nhà nước kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ quân sự mà được cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ đào tạo nghề thì được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp nhận, tổ chức đào tạo nghề trình độ sơ cấp. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc cơ quan, đơn vị và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn (trừ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc bộ, ngành, cơ quan trung ương) thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên.

leftcenterrightdel

Ưu tiên tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ. Ảnh minh họa: baothainguyen.vn

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị bạn đọc liên hệ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên để được xem xét, giải quyết.

VIỆT CHUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.