Ngoài tuyên truyền những kiến thức cơ bản của pháp luật quốc tế và Việt Nam về biển, đảo, như: Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; Luật Biển Việt Nam, Luật Thủy sản; Luật Phòng, chống ma túy; Luật CSB Việt Nam... Vùng CSB 2 còn đa dạng hình thức, biện pháp tuyên truyền theo chuyên đề về chống đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU); các chính sách của Đảng và Nhà nước trong khuyến khích, động viên nhân dân định cư, sinh sống trên đảo, tích cực bám ngư trường...

leftcenterrightdel
 Vùng Cảnh sát biển 2 tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và tặng quà ngư dân tỉnh Quảng Nam.
leftcenterrightdel

 Các nội dung pháp luật được cán bộ Vùng Cảnh sát biển 2 hướng dẫn cụ thể cho ngư dân.

leftcenterrightdel
Vùng Cảnh sát biển 2 tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) cho ngư dân tỉnh Bình Định. 
leftcenterrightdel
Lãnh đạo Vùng Cảnh sát biển 2 tuyên truyền pháp luật và treo cờ Tổ quốc, động viên ngư dân tỉnh Bình Định trước khi ra khơi. 


ANH SƠN - NAM TRUNG (thực hiện)