Thượng tướng Vũ Hải Sản: Binh chủng Thông tin liên lạc tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin

Thượng tướng Vũ Hải Sản: Binh chủng Thông tin liên lạc tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin

Tỉnh Quảng Bình: Tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Tỉnh Quảng Bình: Tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Nhà máy X55 (Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân):  An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn

​

Nhà máy X55 (Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân): An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn ​

Vùng Cảnh sát biển 2 vận động ngư dân chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Vùng Cảnh sát biển 2 vận động ngư dân chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Thượng tướng Vũ Hải Sản làm việc với Quân khu 3 về công tác quy hoạch, xây dựng doanh trại

Thượng tướng Vũ Hải Sản làm việc với Quân khu 3 về công tác quy hoạch, xây dựng doanh trại