leftcenterrightdel
Ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam và ông Yuldoshev N.T, Viện trưởng Tổng Viện Kiểm sát Uzbekistan ký Hiệp định Tương trợ tư pháp hình sự giữa hai nước tháng 11-2022. Nguồn: Bảo vệ Pháp luật

Hiệp định có hiệu lực sẽ tạo ra công cụ pháp lý quan trọng giúp cơ quan tư pháp hai nước giải quyết tốt các vụ án hình sự và là cơ sở pháp lý để bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của công dân mỗi nước; góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Uzbekistan.

Việc phê chuẩn Hiệp định cũng tiếp tục khẳng định chủ trương chủ động hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta, cụ thể hóa các cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực tư pháp hình sự, hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

TTXVN