leftcenterrightdel

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long phát biểu tại hội thảo: “Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình hiện nay”

Hội thảo nhằm bổ sung và làm rõ căn cứ lý luận và thực tiễn bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; xử lý “điểm đen”, “điểm tiềm ẩn” về tai nạn giao thông; phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình hiện nay.

Đánh giá đúng, đầy đủ về tầm quan trọng của công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, dẫn đoàn đối với các sự kiện cấp quốc gia và hội nghị quốc tế tại Việt Nam trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và đối ngoại; góp phần xây dựng hình ảnh giao thông an toàn, thông suốt, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.

Tại hội thảo, các đại biểu đã phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận nhằm cung cấp luận cứ khoa học, thống nhất về mặt nhận thức về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng. Đánh giá sự tác động của công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông góp phần phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình hiện nay.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội thảo.

Đặc biệt, các đại biểu, nhà khoa học đã đánh giá tình hình áp dụng pháp luật, khó khăn, vướng mắc trong áp dụng pháp luật có liên quan đến công tác quản lý trật tự, an toàn giao thông; công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông. Từ đó, phát hiện những vấn đề mới đặt ra trong tình hình hiện nay. 

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác của các lực lượng chức năng góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long cho biết: “Kết quả hội thảo là sự tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của các lực lượng chức năng; từ đó xác định hạn chế và nguyên nhân, đưa ra định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác này trong thời gian tới”.

Tin, ảnh: TUẤN NAM

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.