Các phong trào, đợt thi đua cao điểm, đột kích bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua ở địa phương.

Đưa chúng tôi đi tham quan một buổi huấn luyện dân quân của 8 cụm quân sự xã, thị trấn trên địa bàn, Thượng tá Trần Duy Bình, Chính trị viên Ban CHQS huyện Tiền Hải cho biết: "Thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng, Đảng ủy quân sự huyện chỉ đạo tổ chức cho 100% cán bộ, nhân viên đăng ký phấn đấu danh hiệu thi đua hằng năm; tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa cơ quan quân sự huyện với các cụm quân sự xã, thị trấn và lực lượng tự vệ trong các cơ quan, doanh nghiệp; duy trì nghiêm túc nền nếp chấm điểm thi đua hằng tháng". 

Với quyết tâm “đua, đuổi, vượt” giữa các cụm huấn luyện dân quân, cán bộ, chiến sĩ luôn tích cực hăng say luyện rèn, phấn đấu đạt kết quả cao nhất ngay từ ngày đầu, tuần đầu huấn luyện. Theo đồng chí Phạm Văn Khuyên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Tiền Hải, với đặc thù là địa bàn thị trấn, người dân trong độ tuổi tham gia dân quân thường đi làm xa, làm trong các công ty, doanh nghiệp.

leftcenterrightdel
Huấn luyện điều lệnh đội ngũ cho chiến sĩ dân quân huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 

Do đó, để huy động được lực lượng dân quân tham gia huấn luyện, bảo đảm quân số cao, trong các cuộc họp của thị trấn, cơ quan quân sự tập trung tham mưu cho Đảng ủy, UBND thị trấn những biện pháp xây dựng, bố trí, sắp xếp lực lượng dân quân đủ về số lượng, chất lượng tốt; phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp tạo điều kiện về thời gian khi dân quân được triệu tập; đồng thời bảo đảm các chế độ, chính sách cho dân quân khi tham gia huấn luyện. Xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng, là tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua giữa các xã, thị trấn.

Nét nổi bật trong tổ chức Phong trào Thi đua Quyết thắng ở Ban CHQS huyện Tiền Hải là đã chú trọng cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu thi đua vào thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Hằng năm, Đảng ủy, Ban CHQS huyện chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, tham gia và tổ chức tập huấn cho cán bộ thường trực, cán bộ quân sự các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị dân quân tự vệ từ tiểu đội đến đại đội trưởng; chuẩn bị và thông qua giáo án, bài giảng chặt chẽ; phát động phong trào thi đua hướng vào thực hiện những nội dung, chỉ tiêu trong công tác huấn luyện. Ngoài ra, đơn vị còn đặc biệt quan tâm đến việc phát động, khơi dậy tinh thần thi đua sáng tạo, đẩy mạnh cải tiến, sáng kiến kỹ thuật phục vụ hiệu quả công tác huấn luyện và thi đua giành thành tích cao trong những hội thi, hội thao do các cấp tổ chức.

Bài và ảnh: NGUYỄN THANH