Với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, Quyết thắng” và tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là “Giữ vững đoàn kết, mẫu mực nêu gương, tăng cường kỷ cương, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, cấp ủy chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phấn đấu thực hiện tốt các nội dung chỉ tiêu như: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các chiến lược, đề án của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, biên phòng, đặc biệt là “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”, Luật Biên phòng Việt Nam.

Đảm bảo 100% cán bộ, chiến sĩ được quán triệt các văn bản, có nhận thức sâu sắc, bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; triển khai toàn diện, đồng bộ Phong trào Thi đua Quyết thắng phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh về lãnh đạo nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng Đảng năm 2023; xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Trong đó, giữ vững đoàn kết, đề cao mẫu mực, siết chặt kỷ cương, tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

leftcenterrightdel

Đại diện các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk ký kết thi đua. 

Đồng thời, đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện “Ba khâu đột phá” theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI gồm đột phá về tổ chức, biên chế; đột phá về huấn luyện và đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự, phấn đấu huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo 100% quân số; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% trở lên đạt khá, giỏi. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành hậu cần, tài chính, kỹ thuật bảo đảm cho các nhiệm vụ.

Hưởng ứng Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023, 100% đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã ký kết và phấn đấu đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

Tin, ảnh: LÂN NGỌC