Ngời sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển

Ngời sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biểnphoto

Cựu chiến binh Việt Nam: Tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ giữa đời thường

Cựu chiến binh Việt Nam: Tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ giữa đời thườngphoto

Lực lượng vũ trang Quân khu 4: Huấn luyện thuần thục, sẵn sàng cứu hộ

Lực lượng vũ trang Quân khu 4: Huấn luyện thuần thục, sẵn sàng cứu hộ

Những nhà báo không chuyên “mặc áo lính” ở Quân khu 9

Những nhà báo không chuyên “mặc áo lính” ở Quân khu 9 photo

Nguồn cổ vũ động viên xây dựng đơn vị mạnh

Nguồn cổ vũ động viên xây dựng đơn vị mạnh

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam: Sát cánh cùng địa phương “giữ dân, giữ đất, giữ bản làng”

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam: Sát cánh cùng địa phương “giữ dân, giữ đất, giữ bản làng”

Hành động đẹp của Thiếu tá QNCN Vũ Đức Long

Hành động đẹp của Thiếu tá QNCN Vũ Đức Long

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 (Quân khu 2): Gắn bó máu thịt với đồng bào, xây dựng vùng biên vững mạnh

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 (Quân khu 2): Gắn bó máu thịt với đồng bào, xây dựng vùng biên vững mạnh

Bộ đội Vùng 3 Hải quân: Chắp cánh ước mơ cho trẻ em nghèo miền biển

Bộ đội Vùng 3 Hải quân: Chắp cánh ước mơ cho trẻ em nghèo miền biểnphoto

Tấm lòng của các nữ nhà báo, chiến sĩ

Tấm lòng của các nữ nhà báo, chiến sĩ photo

Giúp dân trong mùa vụ mới

Giúp dân trong mùa vụ mới

Người lái xe giàu thành tích

Người lái xe giàu thành tích

Cựu chiến binh Việt Nam gương mẫu, chủ động, tích cực tham gia các phong trào thi đua

Cựu chiến binh Việt Nam gương mẫu, chủ động, tích cực tham gia các phong trào thi đuaphoto

Trung đoàn 726 chủ động tham gia cứu hộ, cứu nạn

Trung đoàn 726 chủ động tham gia cứu hộ, cứu nạnphoto

Giúp dân khi lũ dữ đi qua

Giúp dân khi lũ dữ đi qua

Tỏa sáng phẩm chất, hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới

Tỏa sáng phẩm chất, hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới

Gìn giữ và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới

Gìn giữ và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới

Trong gian khó có bộ đội giúp dân

Trong gian khó có bộ đội giúp dân