Vững tin trong sự nghiệp trồng người

Vững tin trong sự nghiệp trồng người

Dù phải hoãn cưới... vẫn vui

Dù phải hoãn cưới... vẫn vui

Những người cha nuôi là bộ đội

Những người cha nuôi là bộ đội

Người đại đội trưởng mẫu mực

Người đại đội trưởng mẫu mực

Tự vệ vùng biên trên thao trường huấn luyện

Tự vệ vùng biên trên thao trường huấn luyện

Điểm tựa tình thương

Điểm tựa tình thương

Quân khu 9: Thượng úy Châu Anh Phương, cán bộ trẻ tiêu biểu, năng động

Quân khu 9: Thượng úy Châu Anh Phương, cán bộ trẻ tiêu biểu, năng động photo

Phương châm “3 không”

Phương châm “3 không”

Quân khu 1: Tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại tỉnh Sơn La và Điện Biên

Quân khu 1: Tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại tỉnh Sơn La và Điện Biên

Một buổi huấn luyện của khẩu đội pháo 122D30

Một buổi huấn luyện của khẩu đội pháo 122D30

Không nản chí trước những khó khăn

Không nản chí trước những khó khăn

Điểm tựa của quân nhân khó khăn

Điểm tựa của quân nhân khó khăn

Nhiều hình thức phổ biến pháp luật cho đồng bào

Nhiều hình thức phổ biến pháp luật cho đồng bào

Tô thắm truyền thống Đoàn Thanh Xuyên anh hùng

Tô thắm truyền thống Đoàn Thanh Xuyên anh hùng

Thủ lĩnh

Thủ lĩnh "sao vuông" Đào Văn Tiến

Người y sĩ nhiệt huyết, năng động, sáng tạo

Người y sĩ nhiệt huyết, năng động, sáng tạo