Trước khi buổi diễn đàn diễn ra, chúng tôi có cuộc trò chuyện với Đại úy Huỳnh Tuấn Phương, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 9 và được biết: Hiện nay, nguồn kết nạp Đảng ở phân đội đều từ đoàn viên là hạ sĩ quan, chiến sĩ (HSQ, CS). Tuy nhiên, việc phấn đấu vào Đảng của một số HSQ, CS chưa có nhiều quyết tâm. Nguyên nhân chính là do HSQ, CS nhận thức về Đảng chưa thật sâu sắc. Diễn đàn này góp phần giúp đoàn viên nâng cao nhận thức về truyền thống cách mạng của Đảng, cũng như hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm trong tham gia xây dựng Đảng, từ đó phấn đấu trở thành đảng viên.

leftcenterrightdel

Chiến sĩ Tiểu đoàn 6 thể hiện tiểu phẩm "Lý tưởng thanh niên trong phấn đấu trở thành đảng viên". 

Tìm hiểu tại Tiểu đoàn 5, để bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp đảng viên là đoàn viên HSQ, CS, Đảng ủy Tiểu đoàn chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng động cơ phấn đấu. Đồng thời, chọn những đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách. Bên cạnh phân công đảng viên chính thức kèm cặp, giúp đỡ, Tiểu đoàn chú trọng phát huy vai trò tổ chức đoàn trong sinh hoạt và hoạt động phong trào, tạo nguồn chất lượng. Năm 2022, Tiểu đoàn đã giới thiệu 6 đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng.

Diễn đàn "Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng" được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa, với nội dung phong phú, trong đó nổi bật là tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Đảng; lý tưởng thanh niên trong phấn đấu trở thành đảng viên... Qua những tiểu phẩm, HSQ, CS đơn vị được tuyên truyền, giáo dục bằng trực quan và nhận thức rõ, muốn đứng vào hàng ngũ của Đảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng, thể hiện tinh thần cống hiến.

Vào Đảng, điều quan trọng là phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đảng viên để tiếp tục rèn luyện, trưởng thành. Mặt khác, chưa được kết nạp Đảng không có nghĩa là thôi phấn đấu, rèn luyện, cống hiến. Trung sĩ Nguyễn Trường Giang, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1 (Trung đội 3, Đại đội 9, Tiểu đoàn 6) cho rằng: “Muốn trở thành đảng viên phải quyết tâm phấn đấu, cố gắng học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu mọi nhiệm vụ, luôn vững vàng trước khó khăn...”.

leftcenterrightdel
Cán bộ Trung đoàn 9 chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng. 

Trung tá Huỳnh Hữu Cường, Phó chính ủy Trung đoàn 9 đánh giá: “Diễn đàn là hình thức tuyên truyền, giáo dục sinh động, sát thực tế, góp phần bồi đắp lý tưởng, niềm tin tuổi trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo động lực cho mỗi đoàn viên phấn đấu vào Đảng. Hơn nữa, thông qua diễn đàn giúp đoàn viên, thanh niên hiểu rõ việc phấn đấu vào Đảng là nhiệm vụ cao cả, trách nhiệm lớn lao để đóng góp sức mình nhiều hơn cho đất nước. Và khi nhận thức đúng, đoàn viên, thanh niên sẽ có động lực để hướng tới lý tưởng cao đẹp, không lùi bước trước khó khăn, thử thách”.

Những trao đổi, chia sẻ tại diễn đàn sẽ tiếp tục bồi đắp cho tuổi trẻ đơn vị lý tưởng, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Xây dựng động cơ, khát vọng phấn đấu trở thành đảng viên; đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của đoàn viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Quân đội và đơn vị.

Bài và ảnh: QUANG TRƯỜNG