leftcenterrightdel
Tiết mục văn nghệ chào mừng tọa đàm.
leftcenterrightdel
Các đại biểu trao đổi tại tọa đàm.

Tham dự tọa đàm có đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đại biểu cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị; lãnh đạo các viện, trung tâm nghiên cứu, học viện, nhà trường; các tướng lĩnh, anh hùng LLVT nhân dân, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài Quân đội; lãnh đạo các tỉnh trên địa bàn Quân khu 2; lãnh đạo Bộ tư lệnh, lãnh đạo các cơ quan cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2; cán bộ, phóng viên Báo QĐND và phóng viên các cơ quan báo chí.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Quân khu 2 phát biểu đề dẫn tọa đàm.
leftcenterrightdel

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Cuộc tọa đàm nhằm tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về thi đua yêu nước; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chỉ huy và các tổ chức quần chúng đối với công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng trong LLVT Quân khu 2 có động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, ra sức phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết và Thiếu tướng Phạm Văn Huấn (từ trái qua phải) đồng chủ trì tọa đàm.

Ban Tổ chức tọa đàm đã nhận được 25 bài tham luận của các nhà khoa học, tướng lĩnh, lãnh đạo các địa phương, cán bộ nghiên cứu và quản lý bộ đội. Các tham luận góp phần cung cấp cơ sở khoa học, tư liệu lịch sử và cứ liệu thực tiễn phản ánh chân thực, sinh động các mặt, các lĩnh vực công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị và LLVT Quân khu 2.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo QĐND tham gia điều hành tọa đàm.

Các tham luận tại buổi tọa đàm tập trung làm rõ 3 vấn đề. Một là tiếp tục khẳng định ý nghĩa, giá trị to lớn và sức lan tỏa mạnh mẽ tư tưởng Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai là nêu bật những thành tích, kết quả của LLVT Quân khu 2 qua 70 năm thực hiện Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Bác Hồ. Ba là đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời thống nhất cho rằng, để phong trào thi đua yêu nước nói chung, Phong trào Thi đua Quyết thắng trong LLVT quân khu nói riêng, toàn quân nói chung, không ngừng đổi mới và phát triển, thực sự là động lực tinh thần to lớn thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Báo QĐND Online sẽ tiếp tục thông tin về buổi tọa đàm.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ