Hơn 100 đại biểu là các nhà khoa học, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện tổ chức chính trị-xã hội và các trường đại học trên địa bàn tỉnh tham dự tọa đàm. Với hơn 50 tham luận gửi đến tham gia tọa đàm, các bài viết đã khẳng định ý nghĩa lý luận, giá trị thực tiễn, tính thời sự của sự kiện Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước đối với hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước giai đoạn hiện nay. Các tham luận khẳng định nội dung, giá trị to lớn, trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh... (NGUYỄN KHANG)

* Ngày 4-6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận phát động Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” trên internet. Cuộc thi nhằm góp phần tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”. Cuộc thi cũng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh. Cuộc thi được triển khai theo 12 đợt, mỗi đợt được phát động và tổng hợp, công bố kết quả trong một tuần. Đợt thi thứ nhất bắt đầu từ ngày 4-6 và đợt thi thứ 12 kết thúc vào ngày 27-8-2021.

* Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Bình Thuận tổ chức triển lãm tranh cổ động tấm lớn về Bác Hồ. Theo đó, 65 tranh cổ động được sắp xếp, bố trí tại khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Bình Thuận, Khu di tích Trường Dục Thanh và dọc đường Trưng Nhị. Các tác phẩm tại triển lãm giới thiệu, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, nhân dân về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thuở niên thiếu đến lúc vào Sài Gòn, lên tàu Amiral Latouche Tréville ra nước ngoài tìm đường cứu dân, cứu nước. (LÊ NGUYỄN)

* Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng vừa giới thiệu đến bạn đọc 9 ấn phẩm sách về cuộc đời, sự nghiệp và hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó, một số ấn phẩm đặc sắc như: Tuyển tập Kể chuyện Bác Hồ, tuyển tập Bác Hồ kính yêu, Búp Sen Xanh, Từ Làng Sen, Thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở Trường Dục Thanh, Cuộc chia ly trên bến Nhà Rồng... Các ấn phẩm của NXB Kim Đồng giúp bạn đọc hiểu thêm về lòng yêu nước, những giá trị văn hóa, truyền thống quê hương, gia đình đã hun đúc nên người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, cũng như hiểu thêm về hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác. Các ấn phẩm này thường xuyên được NXB Kim Đồng tái bản trong những dịp kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngày lễ lớn của đất nước. (THƯ LÊ)