Phát biểu đề dẫn, Thiếu tướng Cao Minh Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện KTQS khẳng định: Cách đây 110 năm, ngày 5-6-1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã rời bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn-TP Hồ Chí Minh ngày nay) sang phương Tây, mang theo khát vọng cháy bỏng tìm đường cứu nước, để đem lại: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi”. Thời gian càng lùi xa, nhưng giá trị lịch sử và thời đại của sự kiện này vẫn mang tính thời sự sâu sắc, có tầm quan trọng đặc biệt và ý nghĩa to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong giai đoạn hiện nay.

leftcenterrightdel
Các nhà khoa học chủ trì hội thảo.

Hội thảo là dịp để tiếp tục khẳng định, làm rõ thêm giá trị mang tầm vóc thời đại của sự kiện Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và công tác xây dựng quân đội. Đồng thời là dịp để chúng ta tỏ lòng tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; Đại hội Đảng bộ Học viện KTQS lần thứ X, đưa đất nước ta đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Hội thảo đã nhận được 90 bài tham luận của các tướng lĩnh, sĩ quan, nhà khoa học đến từ các cơ quan chức năng, các viện nghiên cứu, các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội, cán bộ, giảng viên, học viên Học viện KTQS. Hội thảo thống nhất đánh giá và khẳng định ý nghĩa lịch sử của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ngày 5-6-1911, là dấu mốc quan trọng không chỉ với cá nhân Chủ tịch Hồ Chí Minh mà đánh dấu sự mở đầu một giai đoạn lịch sử mới của dân tộc-giai đoạn đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ độc lập dân tộc theo con đường cách mạng vô sản. Sự kiện này không chỉ khẳng định tầm nhìn vượt thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc tìm ra con đường cứu nước duy nhất đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, mà còn có giá trị định hướng cho sự phát triển đất nước trong cả hiện tại và tương lai. 

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham gia hội thảo. 

Từ kết quả đạt được của Hội thảo, Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện KTQS kêu gọi mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của học viện tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận dụng sáng tạo các nội dung, kết quả hội thảo vào quá trình giảng dạy, nghiên cứu, học tập, công tác và phục vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG