Theo đó, năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tính tăng 3,02% so với cùng kỳ năm 2022; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 1,69%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 17,57%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 680 triệu USD (tăng 3,03%); kim ngạch nhập khẩu ước đạt 110 triệu USD (giảm 21,43%).

Tổng thu ngân sách toàn tỉnh Gia Lai năm 2023 ước đạt 5.533 tỷ đồng, tăng 1,9% so với dự toán Trung ương giao; tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh ước đến cuối tháng 12-2023 đạt 58.400 tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2022; tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt hơn 39.883 tỷ đồng (đạt 94,95% so với kế hoạch và tăng 3,77% so với cùng kỳ); chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm tăng 3,19% so với cùng kỳ năm 2022…

leftcenterrightdel

Tổng thu ngân sách toàn tỉnh Gia Lai năm 2023 ước đạt 5.533 tỷ đồng. Ảnh do UBND tỉnh Gia Lai cung cấp. 

Ngành nông nghiệp tiếp tục là thế mạnh của tỉnh Gia Lai với diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng đều tăng so với cùng kỳ. Dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi được kiểm soát, cơ bản ổn định. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, triển khai kịp thời các chế độ, chính sách cho người nghèo, người có công.... nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội được tổ chức thành công như Tuần lễ Văn hóa-du lịch tỉnh Gia Lai, Festival Văn hóa cồng chiêng Gia Lai 2023…. An ninh quốc phòng địa phương được tăng cường; chủ quyền, an ninh biên giới được giữ vững.

Cục Thống kê tỉnh Gia Lai cũng thông tin về kết quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tình hình đăng ký doanh nghiệp, hoạt động thương mại, vận tải, du lịch và các chỉ số về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, lao động và việc làm, y tế, giáo dục, hoạt động văn hóa và thể thao… tại địa phương.

TUẤN SƠN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.