leftcenterrightdel
Số liệu theo Tổng cục Thống kê.

Đồ họa: TÔ NGỌC

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.