Cũng trong quý I năm 2024, cả nước có 36.244 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký khoảng 332.175 tỷ đồng, tăng 6,9% về số doanh nghiệp, tăng 7% về vốn đăng ký.

leftcenterrightdel
Số liệu: Tổng cục Thống kê 

Đồ họa: TÔ NGỌC

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.