leftcenterrightdel
Nguồn: Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Tổng cục Thống kê, TTXVN 
Đồ họa: TÔ NGỌC