leftcenterrightdel
Nguồn: Tổng cục Thống kê, TTXVN  
Đồ họa: TÔ NGỌC