Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Trần Văn Định, Phó chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Năm 2023 vừa qua, Tổng công ty 28 đã tập trung chỉ đạo với nhiều giải pháp thiết thực tạo nguồn hàng, khách hàng, tổ chức sản xuất kinh doanh. Các đơn vị khối đơn vị trực thuộc Tổng công ty đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm tiến độ và chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí. Các đơn vị đã bảo đảm đủ việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, triển khai thực hiện nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hiệu quả.

leftcenterrightdel
 Đại tá Trần Văn Định, Phó chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần phát biểu chỉ đạo.

Các đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất hàng quốc phòng, không ngừng nâng cao chất lượng vải, quân trang phục vụ bộ đội. Ban chấp hành Công đoàn các cấp đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, động viên cán bộ, người lao động nêu cao quyết tâm cao hoàn thành tốt nhiệm vụ về chất lượng, số lượng và tiến độ. Đồng thời, nghiên cứu, thử nghiệm thành công các sản phẩm vải và quân trang nhằm nâng cao chất lượng mang mặc cho bộ đội, sản xuất mẫu vải và mẫu quân phục mới đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt.

Ban chấp hành Công đoàn còn phối hợp với chỉ huy đơn vị tổ chức đối thoại định kỳ, chú trọng nâng cao các hoạt động chăm lo, bảo đảm việc làm, thu nhập, đời sống văn hóa tinh thần để người lao động gắn bó, yên tâm sản xuất. Đồng thời, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, chăm lo sức khỏe, chất lượng bữa ăn giữa ca, tuyên dương động viên học sinh là con cán bộ, người lao động và các chế độ trợ cấp khác theo quy định và thỏa ước lao động tập thể.

leftcenterrightdel
 Hội nghị bầu cử ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trần Văn Định, Phó chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần đánh giá cao những kết quả đạt được của Khối đơn vị trực thuộc Tổng công ty 28, chăm lo tốt quyền lợi, thu nhập cho người lao động. Đồng thời, duy trì và phát huy tốt các phong trào lao động giỏi, triển khai thực hiện nhiều sáng kiến làm lợi cho đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng và kinh tế.

Thời gian tới, Đại tá Trần Văn Định đề nghị lãnh đạo Tổng công ty 28 tăng cường đối thoại người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tiếp thu và giải quyết thấu đáo những kiến nghị của người lao động, giữ vững mối quan hệ với khách hàng. Đơn vị tiếp tục tăng cường chuyển đổi số trong lãnh đạo, điều hành, nâng cao năng lực quản trị. Đồng thời, có chính sách thu hút nguồn nhân lực, đẩy mạnh sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng năng suất lao động, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Toàn đơn vị phải thực hiện nghiêm pháp luật, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.

leftcenterrightdel
 Nghi thức ký kết thỏa ước lao động năm 2024 tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã bầu tổ đối thoại và ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2026. Đồng thời, diễn ra lễ ký kết thỏa ước lao động năm 2024, phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.