Cu thể trong đó: Thu nội địa ước đạt 100,4 nghìn tỷ đồng, bằng 23,6% dự toán, tăng 17% so cùng kỳ năm 2022; thu từ dầu thô ước đạt 5,3 nghìn tỷ đồng, bằng 25,7% dự toán, tăng 13,2% so cùng kỳ năm 2022; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: đạt 18,9 nghìn tỷ đồng, bằng 15% dự toán, bằng 13,2% dự toán, giảm 20,5% so cùng kỳ năm 2022.

Về chi ngân sách nhà nước (NSNN), tổng chi cân đối NSNN tháng 2 ước đạt 112,7 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi 2 tháng ước đạt gần 242 nghìn tỷ đồng, bằng 11,7% dự toán, tăng 6% so cùng kỳ năm 2022.

Riêng về chi đầu tư phát triển, tổng số kế hoạch vốn năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã giao 707,04 nghìn tỷ đồng, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương phân bổ chi tiết kế hoạch vốn được giao là 672 nghìn tỷ đồng, đạt 95,05% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Cũng theo Bộ Tài chính, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến hết ngày 24-2, đã thực hiện phát hành 69,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 12,32 năm, lãi suất bình quân 4,37 %/năm.

leftcenterrightdel

Tháng 2-2023: Thu ngân sách nhà nước ước đạt 124,6 nghìn tỷ đồng. Ảnh minh họa: baochinhphu.vn 

Về quản lý, điều hành thu NSNN, một số khoản thu, sắc thuế có tiến độ thu đạt khá so dự toán, chủ yếu do tập trung các khoản phát sinh quý IV-2022 (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng) theo chế độ kê khai nộp ngân sách trong quý I-2023, như: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (đạt 25,8% dự toán); thu từ khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (đạt 24,3% dự toán); thu từ khu vực ngoài quốc doanh (đạt 26,1% dự toán), thuế thu nhập cá nhân (đạt 23% dự toán); thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (đạt 24,3% dự toán); thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi NHNN (đạt 53,2% dự toán), thu khác ngân sách nhà nước (đạt 49% dự toán).

Có 3 khoản thu tiến độ thu đạt thấp so dự toán và giảm so cùng kỳ là thu thuế bảo vệ môi trường (đạt 7,2% dự toán, bằng 41% so cùng kỳ); các khoản thu về nhà, đất (đạt 10,4% dự toán, bằng 46,1% so cùng kỳ); thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đạt 6,6% dự toán, bằng 66,3% so cùng kỳ).

Về số thu trên địa bàn, ước tính có 36/63 địa phương thực hiện thu nội địa 2 tháng đạt trên 18% dự toán; 24/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, 39 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

Trong công tác quản lý, điều hành chi NSNN đáp ứng các nhu cầu chi thường xuyên để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội (chiếm 74,9% tổng số chi NSNN), tập trung đảm bảo kinh phí tiền lương, lương hưu, trợ cấp xã hội cho các đối tượng chính sách; đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời các khoản nợ lãi đến hạn.

Tính đến ngày 15-2-2023, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát đạt 139.597 tỷ đồng, bằng 11,8% dự toán chi thường xuyên năm 2023 của NSNN qua Kho bạc Nhà nước (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng); so với cùng kỳ năm 2022, cao hơn 1.810 tỷ đồng giá trị, thấp hơn 0,6% về tỷ lệ so với dự toán (cùng kỳ năm 2022 bằng 12,4% so với dự toán năm 2022).

Tính đến ngày 15-2-2023, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 là 33.923,4 tỷ đồng; bằng 4,8% kế hoạch năm 2023 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (707.044,2 tỷ đồng) cao hơn so với cùng kỳ năm 2022 (cùng kỳ năm 2022 đạt 22.483,9 tỷ đồng), đạt 4,3% kế hoạch năm 2022 Quốc hội, Thủ tướng giao.

HOÀNG LAN