Cụ thể trong đó thu nội địa ước đạt 160,4 nghìn tỷ đồng, bằng 12% dự toán (tăng 3,1% so cùng kỳ năm 2022); thu từ dầu thô ước đạt 5,3 nghìn tỷ đồng, bằng 12,6% dự toán (tăng 67,7% so cùng kỳ năm 2022) và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 28 nghìn tỷ đồng, bằng 6,6% dự toán (bằng 65% so với cùng kỳ năm 2022).

leftcenterrightdel
Thu ngân sách nhà nước tháng 1-2023 ước đạt 183,7 nghìn tỷ đồng. Ảnh minh họa: TTXVN 

Về chi ngân sách nhà nước (NSNN), theo Bộ Tài chính tổng chi cân đối NSNN tháng 1 ước đạt 114,9 nghìn tỷ đồng, bằng 5,5% dự toán, đáp ứng các nhu cầu chi thường xuyên để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội (chiếm 74,9% tổng số chi NSNN), tập trung đảm bảo kinh phí tiền lương, lương hưu, trợ cấp xã hội cho các đối tượng chính sách; đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời các khoản nợ lãi đến hạn. Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã xuất cấp 17 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, giáp hạt đầu năm 2023.

Riêng chi đầu tư phát triển, tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2023 là 756,1 nghìn tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao là 707 nghìn tỷ đồng; kế hoạch vốn Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chưa giao là 12,9 nghìn tỷ đồng; kế hoạch vốn các địa phương giao tăng thêm so kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao là 36,2 nghìn tỷ đồng.

Do trong tháng 1, các bộ, ngành địa phương tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, thanh toán vốn cho các dự án thuộc kế hoạch năm 2022 (ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán đạt 80,63% dự toán được cấp thẩm quyền quyết định, so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao thì đạt 92,97%); đồng thời, đang trong quá trình phân bổ, giao chi tiết và thông báo kế hoạch vốn năm 2023 cho các chủ đầu tư, nên tiến độ chi tháng 1 đạt thấp (ước đạt 1,8% dự toán Quốc hội quyết định, bằng 1,81% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Trong tháng 1-2023, Bộ Tài chính cũng đã phát hành gần 32,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 12,51 năm, lãi suất bình quân 4,54%/năm.

PHƯƠNG MINH