Tham gia lớp tập huấn là 43 công chức Hải quan tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh như Hoành Mô, Bắc Phong Sinh, Vạn Gia, Hòn Gai, Móng Cái, Cẩm Phả….. có liên quan đến nghiệp vụ kiểm tra chi tiết hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa, giám sát hàng hóa và đại diện 50 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tại lớp tập huấn, các doanh nghiệp được hướng dẫn triển khai việc khai báo, tiếp nhận, kiểm tra và xác nhận bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử của Tổng cục Hải quan, được trang bị những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cơ bản liên quan đến 3 nội dung: Giới thiệu về Phần mềm khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận bản kê thông tin hàng hóa điện tử dự kiến sẽ được triển khai chính thức trên toàn quốc; Hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử tại các khâu nghiệp vụ; tiếp nhận, trao đổi những tình huống, vướng mắc phát sinh liên quan.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Thùy Linh

Lớp tập huấn nhằm kịp thời giới thiệu, hướng dẫn để triển khai hiệu quả việc tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử. Đây là một nghiệp vụ mới, quan trọng trong công tác cải cách, hiện đại hóa của ngành Hải quan.

Ưu điểm của Hệ thống khai báo, tiếp nhận, xử lý Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu là đối với bản giấy, người khai phải thực hiện khai và nộp tại cửa khẩu; phải in bản kê, nộp bản kê cho cơ quan hải quan để xác nhận tiếp nhận (trường hợp khai sai, khai chưa đủ sẽ phải khai báo lại từ đầu), xác nhận vào cửa khẩu. Do đó người khai hoàn toàn bị động, trường hợp khai sai phải in bản kê khai lại nhiều lần và sẽ lưu hồ sơ giấy.

Còn đối với bản điện tử, người khai và nộp tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối internet; hệ thống tự động tiếp nhận và trả kết quả cho người khai. Người khai chỉ cần sử dụng kết quả và cung cấp số bản kê/mã barcode cho cơ quan hải quan để xác nhận hàng vào cửa khẩu. Với bản điện tử, người khai hoàn toàn chủ động, lưu thông tin, khai bổ sung sửa đổi trước khi nộp lên hệ thống, không cần in bản kê để chờ cơ quan hải quan đóng dấu xác nhận và không phải lưu hồ sơ giấy.

Với nội dung bản giấy thì cơ quan hải quan phải kiểm tra thông tin bản kê do doanh nghiệp khai báo, nộp và đóng dấu công chức tiếp nhận; phải tiếp nhận và xác nhận hàng vào cửa khẩu trên bản khai giấy; ngoài ra, nhân lực thực hiện phải cần 1 công chức tiếp nhận, 1 công chức giám sát tại cửa khẩu để xác nhận bản kê đã được vào cửa khẩu. Với bản điện tử thì hệ thống tự động tiếp nhận, kiểm tra và trả kết quả cho người khai; Tiếp nhận số bản kê/mã barcode, tra cứu trên hệ thống, tra cứu và xác nhận thông tin phương tiện vận tải và hàng hóa vào lãnh thổ trên hệ thống. Với bản điện tử thì cơ quan hải quan chỉ cần 1 công chức giám sát tại cửa khẩu xác nhận Bản kê đã được vào cửa khẩu trên hệ thống khi phương tiện vận chuyển hàng nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam.

HOÀNG LAN